top of page

COMMON GROUND 

COMMON FUTURE

La oss dele våre fortellinger!

Common Ground, Common Future er et partnerskap mellom Storytelling Center
(Nederland), OsloMet – storybyuniversitet (Norge), CSI (Kypros), Asociatia Psiterra
(Romania) og Youth Initiative for Human Rights  Kosovo YIHR KS (Kosovo), og er

gjennomført med støtte fra EU, innenfor Erasmus+-program.

Om jeg hører din historie, er det vanskeligere for meg å hate deg

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for å lære mer om vårt arbeid og hva vi gjør

HVEM VI ER

Målet med dette strategiske partnerskapet er å utvikle motstrategier og å utforske
metoder for å øke en narrativ bevissthet og å skape alternative, ønskelige, autentiske
fortellinger for å motarbeide manipulasjon og fiendtlig kommunikasjon. Å følge en
prosess i bruk av historier er et viktig element i utformingen av prosjektet, da vi vet at
fortelling både kan samle og splitte, sistnevnte gjennom feil bruk av historier og

historiefortelling.

bottom of page