top of page
wixfotofinal.jpg

Transnational møte (TM2): online

27. april 2020 

På grunn av den globale pandemien ble det andre transnasjonale møtet som var planlagt
avholdt på Kypros, holdt online.
 
Under dette møtet fikk vi muligheten til å grundig diskutere arbeidet som hver partner
organisasjon gjør i forbindelse med prosjektet.
 
Vi snakket og planla i detalj videre utvikling av kompendium, casestudier og andre planlagte
aktiviteter.
 
Selv om det var umulig for oss å møtes på grunn av restriksjonene og tiltakene under den
globale pandemien COVID 19, var nettmøtet produktivt og informativt.
 
Vi avsluttet møtet inspirert av målene for vårt prosjektet.

common ground prishtine.jpg

Felles opplæring 
Prishtinë, Kosovo  
21. januar 2020

21. januar 2020 

Representanter fra organisasjonene Storytelling Center (Nederland), Psiterra (Romania) og
CSI (Kypros) holdt et 5-dagers opplæringsworkshop for ansatte i regi av YIHR KS innenfor
rammen av prosjektet «Common Ground, Common Future».
 
Opplæringen hadde som mål å dele ekspertisen til hver av de deltakende partnerne og å
formulere prinsipper som prosjektet skulle ta utgangspunkt i.
 
Gjennom de 5 dagene med opplæring, delte medlemmene av disse organisasjonene,
kunnskap om hvordan man kan håndtere dominerende fortellinger, falske nyheter som
fremmer hatytringer, teknikker som brukes for å dele muntlig fortelling og
vurderingsmetoder, som kan brukes i utviklingen av evalueringsverktøyet.

 
 

amsterddamccommonground.jpeg

Kick-off møte (TM1): Amsterdam,  Nederland 

27.–28. november 2019

Vi startet møtet med å bli mer kjent med hverandre og organisasjonene vi representerer.
 
Vi diskuterte grundig fremtidsplanene for prosjektet og mulighetene i å lytte og fortelle
historier.
 
Et sett med øvelser og leker ble brukt som verktøy og som hjalp oss ytterligere å utvide det
trygge rommet som vi skapte under møtet.
 
Vi avsluttet møtet hvor vi så fram til å jobbe sammen og reflektere over arbeidet vi skal
gjøre.

bottom of page