top of page

Common Ground Common Future Conference: Call for papers

Den globale fremveksten av populisme, nasjonalisme og isolasjonisme tjener som drivstoff for konflikt og polarisering og fører til en (sosial) uro og fremmedgjøring, og samtidig en økende følelse av urettferdighet. Dette påvirker ikke bare enkeltpersoner og grupper, men også nasjoner. Media og deres "trend-temaer" har blitt de virtuelle skyttergravene for "sannhet" versus "sannhet". Aggresjonen fra internett forplanter seg i det fysiske miljøet. Konspirasjonsteorier dukker opp som svar på hendelser som er så vidtrekkende at folk ikke tror på eller ikke kan forstå den offisielle versjonen. I dette er det viktig å forstå hvordan narrativer fungerer, hvordan de fremmer visse egenskaper fremfor andre og hvordan dette kan misbrukes. I tider med krise, konflikt og polarisering kan det lønne seg å bygge på samlende historier for å finne et godt grunnlag for en felles fremtid og en bærekraftig og trygg sameksistens. Vi må finne historien vi kan samles rundt.

 

Common Ground Common Future er et Erasmus + KA2-prosjekt som har som mål å se hvordan man kan arbeide med narrativer kan styrke et individ og et fellesskap gjennom kunnskap og ferdigheter i bruk av fortelling, spesielt i konfliktfylte situasjoner. Prosjektet består av partnere fra Kypros, Kosovo, Nederland, Norge og Romania. Dette toårige prosjektet avsluttes med en to-dagers konferanse. Konferansen arrangeres av Institutt for kunst, design og drama ved Oslomet – storbyuniversitetet på følgende datoer: 30. september og 1. oktober 2021. Konferansen holdes på Oslomet – storbyuniversitetet.

 

Les mer om prosjektet her: https://commonground8.wixsite.com/commonground8

 

Vi ønsker spennende og aktuelle bidrag til konferansen. Vi inviterer til bidrag fra akademikere, fagfolk innen ulike felt, masterstudenter, doktorgradsstudenter, historiefortellere og andre kunstnere. Konferansens tema oppmuntrer til et mangfold av perspektiver og forskningsorientering. Utfordringer og spørsmål vedrørende etablerte ideer innen historiefortelling og muntlig fortelling er også velkomne.

 

Konferansespråk: engelsk, dansk, norsk og svensk. Sammendrag og biografi må være på engelsk.

Send inn ditt abstrakt på 300 ord + 3 nøkkelord, samt Biografi på 200 ord (NB. Abstrakt og biografi må sendes inn som to dokumenter) innen 15. mai 2021.

 

Abstraktene vil bli vurdert i forhold til mål, metoder, teoretisk grunnlag og tentative funn. Send ditt bidrag til en av følgende kategorier:

1. Økt - (20 min + 10 min spørsmål og svar)

2. Prestasjonsforelesning (20 min + 10 min Q&A)

3. Workshop (1 - 3 timer)

4. fortellerforestilling (30 min til 1 time)

 

Bidragene er fagfellevurderte. For å forenkle gjennomgangsprosessen er forfattere ansvarlige for å fjerne all identifiserende informasjon fra deres sammendrag. Forfatternavnet i selvsiteringer skal erstattes med "Forfatter" i sitater, referanseoppføringer og fotnoter i teksten. Send abstrakt og biografi til heidid@oslomet.no. Merk e-posten med Common Ground Common Future-konferansen.

 

For mer informasjon, kontakt heidid@oslomet.no

bottom of page